Informatie lessen - Jeugd Karate

Budoschool Ton Neuhaus geeft ook JEUGD KARATE.

 

Het is het streven van de school de jeugd op een speelse en aange­paste wijze kennis te laten maken met deze fijne en gevarieer­de zelfverdedigingssport en te bouwen aan karakter­vorming en zelfvertrouwen, waardoor ze ook weerbaarder wordt. In de lessen zitten ook elementen om het pesten tegen te gaan. Gelijktijdig leren ze goed te luisteren en sociale vaardigheden zoals goed met elkaar werken en respect hebben voor elkaar.

Ons systeem is een combinatie van diverse budosporten, zoals het judo, Jiu-jitsu, Karate en Aikido. Met de groep wordt gewerkt aan de elementaire vaardigheden, zoals het leren vallen, werpen, stoten, trappen en voor de oudere kinderen verdedigingen met klemmen en wurgingen.

Wedstrijdvormen. 

De jeugd kan kiezen voor verschillende wedstrijdvormen. Wij nemen met de jeugd deel aan zowel specifieke Jiu-Jitsu en Karate wedstrijden. Zie voor omschrijving van deze vormen bij het Karate en Jiu-Jitsu.