Informatie lessen - Jiu-Jitsu

JIU-JITSU (Jiu betekent meegaan en gebruik maken van en Jitsu betekent kunst)


Jiu-jitsu is de moeder van vele Japanse budosporten. Jiu-jitsu vormt de basis waaruit andere budosporten zoals Judo, Aikido en sommige Karate stijlen zijn ontstaan. Jiu-jitsu is gericht op het buiten gevecht stellen en dus onscha­delijk maken van een tegenstander. Het is van oorsprong een zelfverdedigingskunst van de Samoerai, de middel­eeuwse ridders van Japan. Bij Jiu-jitsu leert men effectief verdedigen door gebruik te maken van de zwakke en kwetsbare plekken van de tegenstander. Het zijn simpele en logische zelfverdedigingstechnieken. Het gebruikt de kracht en beweging van de tegenstander om hem uit te schakelen. Het vergroot je zelfvertrouwen en maakt je weerbaarder. In het middeleeuwse Japan was Jiu-jitsu veelal een gehei­me zelfverdedigingskunst. In Neder­land is Jiu-jitsu al meer dan vijftig jaar mateloos populair en zeker niet geheim. In de loop van de jaren is het Jiu-jitsu verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een effectieve zelfverdedi­gingsmethode welke is aangepast aan de hedendaagse praktijk. Jiu-Jitsu is geschikt voor jeugd, mannen en vrouwen. Senioren kunnen zonder problemen tot op hoge leeftijd, ook zonder budo-ervaring, instromen. Doordat kracht en snelheid van de tegenstander gebruikt wordt, is het Jiu-Jitsu programma geschikt voor dames die zich willen bekwamen in een zelfverdedigingsport    
Het belang­rijkste principe: meegeven aan de aan­val van de tegenstander om deze onschadelijk te maken. Goed waarnemen en anticiperen is de kracht van de Jiu-jitsuka. Niet voor niets zegt men dat iedere Jiu-jitsuka ”drievoudig bewapend is”, namelijk mentaal, fysiek en praktisch.


Er wordt onder andere geoefend in:

Het afweren van stoten, trappen en messteken. Het loskomen uit grepen. Het maken van klemmen. Het werpen van de tegenstander. Het verdedigen vanaf de grond.

Vormen wedstrijd Jiu-JItsu

Fighting-System


Jiu-Jitsu Fighting-System is eigenlijk een gevecht tussen 2 personen. Feitelijk een combinatie van judo en karate. Twee jiu-jitsuka’s bestrijden elkaar door middel van stoten en trappen, werptechnieken, houdgrepen, verwurgingen en klemmen. Voor al deze handelingen kan men punten verdienen. Na het scoren van een ippon gaat de wedstrijd gewoon door. De uitgangspositie is dat er in het spel zo weinig mogelijk onderbrekingen dienen te zijn. Heel dynamisch dus.
Het gevecht bestaat uit 3 delen. Men start altijd met deel 1 en begint na een eventuele onderbreking hier weer mee. Na deel 1 (stoten en trappen) moet men na ongeveer 20 seconden overgaan in deel 2 (werpen c.q. naar de grond gaan) waarna deel 3 (op de grond) volgt. Na het scoren op de grond van een ippon (door o.a. aftikken) begint men weer met deel 1. Een verschil met judo is tevens dat een actie waarmee gescoord kan worden 1 t/m 3 punten kan opleveren. De drie scheidsrechters, die dynamisch met het gevecht meebewegen, zijn uitgerust met rode en blauwe polsbanden en geven daarmee de tafeljury aan wie gescoord heeft. Achter de jurytafel bevindt zich eveneens een scheidsrechter die de puntentelling in goede banen dient te leiden. Dit omdat fighting een explosief gebeuren is en er vooral in deel 1 veel kan gebeuren. De scheidsrechters hebben daar zowel letterlijk als figuurlijk hun handen aan vol.
Als een van de vechters in alle drie de fases een vol punt heeft gescoord dan eindigt de wedstrijd op dat moment en is er sprake van een full ippon. Als geen van de vechters een full ippon heeft gescoord voor het einde van de wedstrijd (3 minuten) dan wint de vechter met de meeste punten.

Duo-System

Het Jiu-Jitsu Duo-System is de beoordelingstak van het Jiu-Jitsu. De deelnemers laten zien hoe technisch bedreven men is. Gekeken wordt onder andere naar technische vaardigheid, snelheid en realiteitswaarde. Een jury beoordeelt dit en het duo met de meeste punten wint. De aanvallen zijn voorgeschreven. De oplossing is vrij.
De aanvallen komen uit het ebo-no-kata. Het ebo-no-kata bestaat uit 4 groepen van elk 5 handelingen welke om beurten moeten worden uitgevoerd. Uit elke groep geeft de matscheidsrechter in een willekeurige volgorde de 3 aanvallen aan. Na elke groep vindt de beoordeling plaats door 5 juryleden. Het hoogste en laagste cijfer worden weggestreept en de overige 3 cijfers worden opgeteld en dat is de waardering voor die groep. Wie aan het einde in totaal de meeste punten heeft, is winnaar van de wedstrijd. Dit betekent dat die waardering in het vervolg van het toernooi niet meer mee speelt. De series hierbij zij als volgt:
Serie 1: pakkingen of te wel vastpakken
Serie 2: omvattingen
Serie 3: stoten en trappen
Serie 4: gewapend met mes of stok.

Kortom, Jiu-Jitsu is een sport met voor ieder wat wils !