Jiu-Jitsu examen training

woensdag, 07 oktober, 2020

Beste Jiu-jitsuka, 

 

Het afgelopen Jiujitsu seizoen is door het Coronavirus anders gelopen dan we allemaal hebben kunnen voorspellen. We hebben een paar maanden de tatami onder onze voeten moeten missen en daardoor ons programma niet kunnen afronden. Gelukkig hebben we een periode buiten kunnen trainen en ons kunnen ontwikkelen in het atemi-waza deel. Door de geweldige inzet van het lesgevend team werden deze trainingen goed bezocht en als zeer plezierig ervaren.

 

Nu wij de tatami weer onder onze voeten hebben, wordt het tijd om weer doelgericht te gaan trainen. Wij geloven erin dat iedere leerling zich moet kunnen ontwikkelen en een doel voor ogen moet hebben naast het plezier van het trainen. Voor de Corona-lockdown hebben een aantal thema's goed kunnen behandelen en zijn nu gestart met de 2 laatste thema's. De vraag is: Hoe zijn de thema's voor de lockdown blijven hangen en hoe krijgen wij onze leden op een goed niveau voor de volgende band? Om deze vragen te beantwoorden hebben wij een plan opgesteld voor dit seizoen.

 


Een van onze belangrijkste peilers zijn de examens. Helaas hebben die ook geen doorgang kunnen vinden aan het einde van vorig seizoen. Wanneer doen we examen en hoe gaan we ons daarop voorbereiden? Momenteel hebben we het grondgedeelte (Ne-waza) afgerond en gaan wij ons in de komende lessen focussen op het Ebo-No-Kata. (Klik hier op de link voor een beschrijving van het Kata). Op 18 december hebben we een tussenexamen gepland van de thema's Ne-waza en Ebo-No-Kata en in maart een volledig examen van alle thema's. De tussenliggende periode zal worden ingezet als verbeterperiode van de thema's Ne-waza en Kata en het trainen van de overige thema's die jij graag persoonlijk wilt verbeteren. Op deze manier willen wij iedereen op een goede en zekere manier voorbereiden op de volgende band!

 

Wij hopen dat iedereen zich kan vinden in onze plannen Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Thijs Neuhaus