KBN Protocol verantwoord sporten

vrijdag, 01 mei, 2020

De sport werkt toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van sportfaciliteiten in de anderhalvemetersamenleving. Juist in deze periode is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om weer te kunnen sporten op een veilige, gecontroleerde manier. Dit document dient als leidraad voor KBN verenigingen en clubs, de sportaanbieders blijven in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Dit document is dynamisch en aan verandering onderhevig. Het protocol zal worden aangepast en/of uitgebreid op basis van de adviezen van NOC*NSF, het RIVM en de regering. Vragen over het protocol kunnen worden gesteld aan het KBN bondsbureau via info@kbn.nl.

Het kabinet heeft aangekondigd dat sportscholen en clubs in ieder geval tot en met 19 mei gesloten moeten blijven. Wel is georganiseerd buiten sporten mogelijk voor kinderen tot en met 18 jaar, onder strikte voorwaarden. Mogelijk worden de maatregelen vanaf 20 mei verder versoepeld. Het protocol zal op basis van de verdere maatregelen worden aangepast.


Algemene uitgangspunten:

 1. Iemand dient thuis te blijven bij klachten als: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, loopneus, benauwdheid en/of koorts.

 2. Als iemand binnen het huishouden koorts (38 °C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft dient het hele gezin thuis te blijven tot iedereen geen klachten meer heeft.

 3. Blijf minimaal 14 dagen thuis als iemand binnen het huis of jijzelf in contact bent geweest met iemand die positief is getest op corona.

 4. Schud geen handen.

 5. Was je handen regelmatig met zeep/desinfectie.

 6. Hoest en nies in je ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes.

 7. Prullenbakken dienen afgesloten te zijn en te worden bediend met een voetpedaal.

 8. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit huis gedaan.

Sportaanbieders

Verenigingen en clubs worden geacht zich aan de meest recente adviezen en regels van het RIVM en de overheid te houden. De sportaanbieder wordt verzocht haar medewerker(s) uitgebreid te instrueren en updates spoedig te delen. Tevens dient de vereniging/club ervoor te zorgen dat de stroom mensen controleerbaar is door middel van dosering en routing. Denk er bijvoorbeeld aan om voldoende tijd te reserveren tussen de verschillende trainingen, zodat de ene groep kan vertrekken zonder in contact te komen met de nieuwe groep.

Het kabinet heeft bepaald dat de uitvoering van het beleid ten aanzien van sportfaciliteiten bij de gemeente ligt. De mogelijkheden kunnen daarom per gemeente verschillen. De KBN adviseert de sportaanbieder om contact op te nemen met de lokale gemeente om te inventariseren en verifiëren wat de mogelijkheden zijn voor het georganiseerd (buiten) aanbieden van sport.

De groepsgrootte is afhankelijk van de oppervlakte van de ruimte waar gesport wordt en de doelgroep. Zorg ervoor dat iedereen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Het sanitair, kleedkamers en horeca zijn gesloten. Alleen de trainer en evt. noodzakelijk personeel is aanwezig op de locatie.

Versie 27 april 2020

page1image31685248 page1image17112592

1

page2image17091632

Andere belangrijke punten:

 1. Hygiëneregels worden zichtbaar opgehangen bij de ingang, in de accommodatie en gecommuniceerd naar de leden, ouders, coaches/trainers en eventueel overig personeel.

 2. Regels voor sporters, coaches/trainers en ouders staan op de website van de aanbieder.

 3. De sportaanbieder is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand

  kan houden van elkaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  1. Vaste aankomst- en vertrektijden;

  2. Aparte ingang en uitgang;

  3. Gebruik maken van afzetmaterialen, tape/lint etc. om de afstand te waarborgen.

 4. Contactoppervlakten (deurknoppen, prullenbakken etc.) dienen zo regelmatig mogelijk te worden gereinigd of gedesinfecteerd.

 5. Zorg voor voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen voor sporters en medewerkers.

 6. Er is een maximaal aantal mensen opgesteld per accommodatie zodat de afstand zoveel

  mogelijk kan worden gewaarborgd.

 7. Zorg dat er EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn voor de (buiten) trainingen en zorg

  dat deze niet achter slot en grendel zitten.

 8. Stel een corona verantwoordelijke aan en zorg dat deze persoon altijd zichtbaar en herkenbaar

  (bijv. door middel van een hesje) aanwezig is tijdens de sportactiviteiten. Deze persoon zal de activiteiten in de gaten houden en monitoren of de regels worden nageleefd. Hij/zij mag de desbetreffende persoon/personen erop wijzen als zij zich niet aan de regels houden, en hen bij veelvuldige overtreding de toegang het sportterrein ontzeggen.

Sporters

Uiteraard willen we zoveel mogelijk karateka’s de mogelijkheid geven om weer te gaan sporten. Echter is sporten niet mogelijk als je verkoudheidsklachten hebt of iemand binnen het huishouden koorts en benauwdheidsklachten heeft. Zie hiervoor ook de algemene uitgangspunten op pagina 1.

Verder willen we alle sporters verzoeken zich vooraf aan te melden voor de sportactiviteit en de aanwijzingen van de trainer/coach/corona verantwoordelijke op te volgen.

Enkele algemene regels:

 1. Kom zoveel mogelijk alleen naar de training.

 2. Vermijd het openbaar vervoer.

 3. Kom kort voor aanvang van de training en ga na de training direct naar huis.

 4. Vermijd het gebruik van het sanitair bij de accommodatie. Kleed je thuis om en douche thuis.

 5. Zorg dat je sportmaterialen schoon zijn.

 6. Deel geen sportmaterialen, denk aan beschermingsmiddelen of een bidon, met anderen.

 7. Was voor aanvang van de training en na afloop van de training je handen.

Verder geldt:

 • Sporters tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april georganiseerd samen buiten sporten. De groepsgrootte is hierbij beperkt.

 • Sporters van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april georganiseerd samen buiten sporten. Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en maak geen lichamelijk contact met anderen.

 • Sporters boven de 18 jaar kunnen tot en met 19 mei nog niet georganiseerd samen (buiten) sporten.

page2image31722688 page2image31722880 page2image31723072 page2image31723264page2image17091008

2

page3image17189520

• Kwetsbaren: Karateka’s die kwetsbaar zijn of een groter risico hebben worden geadviseerd thuis te blijven in overleg met de ouders/trainer/coach. Kijk voor een overzicht van alle risicogroepen hier.

Coaches / trainers

Coaches / trainers hebben de belangrijke taak om niet alleen een goede sportles te geven, maar ook de karateka’s op een verantwoorde manier te laten trainen conform de corona richtlijnen. Zij dienen er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de karateka’s gedurende de training voldoende afstand van elkaar houden. Het vermengen van de doelgroepen (kinderen t/m 12 jaar en jongeren 13 t/m 18 jaar) is op geen enkel moment toegestaan.

Enkele aandachtspunten:

 1. Deel werkbenodigdheden, attributen of materialen niet met anderen.

 2. Mochten er toch materialen of apparaten worden aangeraakt door sporters/anderen, maak

  deze schoon of desinfecteer deze.

 3. Vermijd het aanraken van het gezicht.

 4. Sportles wordt aangeboden in kleine, vaste groepen. Inventariseer van tevoren wie er

  deelneemt aan de les, zodat de groepsgrootte kan worden gewaarborgd.

 5. Laat de sporters niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de training toe op het terrein, en zorg dat ze direct na de training het terrein verlaten. Samenscholen voorafgaand of na

  afloop van de training op het sportterrein is verboden.

 6. Ga voorafgaand aan de training na of niemand klachten vertoond (zie algemene

  uitgangspunten 1 en 2).

 7. Zorg dat de training duidelijk is en de regels goed worden gecommuniceerd, met name voor

  de groep jongeren 13 tot en met 18 jaar waar 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

 8. Laat de kinderen gefaseerd de training betreden en verlaten, zodat de afstand kan worden

  gewaarborgd.

Ouders / verzorgers

Om het aantal mensen wat aanwezig is op de locatie zo laag mogelijk te houden, wordt verzocht aan de ouders/verzorgers zoveel mogelijk niet mee te komen naar de training. Mocht de ouder/verzorger het kind toch willen brengen, wordt de ouders verzocht niet te blijven kijken bij de training maar tussendoor naar huis te gaan.

Verder adviseren wij de ouders/verzorgers om:

 • Uw kind(eren) te informeren over de (hygiëne)regels zoals deze gelden bij de training.

 • Uw kind(eren) tijdig aan te melden bij de training zodat de trainer hier rekening mee kan

  houden.

 • Uw kind(eren) niet naar de training te brengen of te laten gaan als hij/zij de klachten vertoond

  zoals beschreven bij de algemene uitgangspunten (1,2) op pagina 1.

 • Uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de training te laten gaan en alleen

  te reizen met personen binnen het huishouden.