Renraku en Renzoku waza

donderdag, 16 april, 2020

Renraku en Renzoku waza 

Letterlijk vertaald betekent: Renraku “Contact ” of “Verbinden ” en Renzoku “Aan een schakeling ”. Waza betekent niets anders dan “techniek ” 

Wat beoefenen we nu eigenlijk: 

Wat we vooral zien bij de traditionele karate en Jiu-Jitsu stijlen is dat er met veel verschillende technieken gecombineerd wordt. Opvallend hierbij is dat, hoewel deze technieken intensief getraind worden en men zijn best doet er maar weinig vooruitgang in zit. Wat we eigenlijk altijd zien is het volgende: op het commando van de leraar zet men de actie in, de technieken worden uitgevoerd en men probeert snelle te zijn dan zijn buurman, maar vergeet hierbij de intentie van de techniek te behouden. Dit komt omdat men feitelijk niet weet hoe en waarom deze technieken getraind moeten worden. 

Wanneer we dergelijke technieken gaan oefenen is het van groot belang dat we er ons bewust van zijn wat we uitvoeren en hoe we dit uitvoeren.
Wanneer we alleen maar de technieken even heen en weer lopen in de Dojo, kunnen we stellen dat dit totaal geen nut heeft. 

Je kunt ervan uitgaan dat deze technieken niet zullen blijven hangen.
En hier zit nou juist het cruciale punt, de verschillende (al dan niet) gecombineerde technieken moeten eindeloos getraind worden, net zolang tot dat deze volledig automatisch kunnen worden uitgevoerd. 

Naar mijn mening is het zelfs beter om minder veel verschillende combinaties te oefenen. Maar wel met dien verstande dat men de combinaties die men beoefent veel intensiever uitvoert en begrijpt wat de bedoeling hiervan is.
Het nut van te veel verschillende combinaties kun je terugbrengen tot bijna nihil. 

Door het oefenen van veel verschillende combinaties wordt je geen betere karate of Jitsuka 

Om nu werkelijk de Renraku en Rezoku te begrijpen moeten we eerst weten wat het doel is dat we willen bereiken.
Je zou dit op de volgende manier kunnen omschrijven namelijk: “We moet leren om ons zo snel mogelijk te verplaatsen van punt A: naar punt B, dit met het doel om de tegenstander zo snel en doeltreffend mogelijk uit te schakelen “. 

Hier komen we gelijk bij de Martiaal Art gedachte die ervan uit gaat dat een tegenstander volledig dient te worden uitgeschakeld, zodat hij geen tweede kans krijgt om een nieuwe aanval in te zetten. Door training kan men leren sneller te reageren en te anticiperen op een aanvals situatie In feite behoor je zo snel te reageren dat de aanvaller volkomen overrompeld wordt. Hierdoor creëer je een soort van tijdelijk overwicht, waardoor je in staat zult zijn om de tegenstander afdoende te kunnen uitschakelen. 

Het is dus zaak om te leren snel te handelen om te voorkomen dat de tegenstander tijd van handelen heeft. 

Het is van groot belang dat ook deze technieken net zoals de verschillende Kumite- vormen, met een partner getraind dienen te worden.
Wanneer we de technieken slechts en alleen maar droog oefenen is het onmogelijk om de werkelijke waarde hiervan te doorgronden. 

Het oefenen met een partner leert ons verschillende zaken. Zo leren we onder andere om afstand te overbruggen. Het accuraat uit te schakelen van de tegenstander, maar ook leren we om te werken met weerstand door gebruik te maken van zogenaamde schop/stoot kussens. 

Verder is er nog één belangrijk gegeven dat wij moeten leren om iedere handeling uit te voeren in de juiste stand(en) en balans, waarbij we ervan uit moeten gaan dat er op ieder moment een ontsnappingsmogelijkheid aanwezig moet zijn. 

Met andere woorden, wanneer je zelf een aanval zou maken, maar de tegenstander ziet toch kans om zich te verdedigen. Dan kun je er zeker van zijn dat hij opnieuw zal proberen om jou aan te vallen. Je begrijpt dat op het moment dat jij zelf in een onmogelijke stand staat dit een enorm nadeel voor jou zal kunnen zijn, waarbij de kans om te verliezen toeneemt. 

Door nu bewuster te zijn van wat je doet en hoe je dit uitvoert, dwing je een tegenstander in een positie die voor hem nadelig of zelfs fataal kan worden.

Note: Zelf herinner ik mij nog een stage van ruim 30 jaar geleden gegeven door wijlen Kasé sensei van het Shotokan karate.
Hij stond 3 meter van je vandaan en zei dan “opletten want ik kom er aan ” wij dachten ja hoor het is goed, 3 meter is een hele afstand. Maar voordat je het wist kreeg je een klap op je kaak van hem, hij beheerste de snelle aanval als geen ander.