Basisprincipes Tanto (mes) verdedigingen. Behandeld in de les van 9-3-20

dinsdag, 10 maart, 2020

Basisprincipes Tanto (mes) verdedigingen.

  1. Uit de baan van het wapen 
  2. Aanvaller altijd ontwapen
  3. Geen Kamae met handen hoog, knokkels zijn dan het eerste doelwit
  4. Ogen niet op het wapen i.v.m. psychologisch effect 
  5. Herhaal nooit het bewegingspatroon tweemaal, vijand moet geen patroon kunnen vaststellen
  6. Voetenwerk, timing en afstand. Deze 3 elementen vormen samen Sankaku: een driehoekig principe, omdat ze met elkaar verbonden zijn.
  7. Ga nooit met het mes vechten als je dat niet geleerd hebt. 

Iemand steken of snijden doe je niet zomaar.

 

 

 

Bij mes vechten is je hele lichaam het doelwit. Gezegde “mes zoekt vlees”.

 

Praat zo min mogelijk met je aanvallen. Je stem verraadt je angst.

 

Mocht het een overval zijn, geef dan gewoon je spullen af.

 

Angst is normaal. Angst moet alleen niet de overhand krijgen. Door angst reageer je vaak met overkill. Laat dit geen probleem zijn.

 

Als je na verdediging over gaat tot de aanval, laat dit dan ook echte aanval zijn.

 

Binnen het strafrecht hebben we onder artikel 40 twee uitsluitingsgronden.

 

Noodweer:

Bij noodweer moet er dus sprake zijn van proportioneel geweld en tevens moet het toevlucht nemen tot geweld het laatste redmiddel zijn. Het moet duidelijk zijn dat de verdachte zich niet aan de door hem als bedreigend ervaren situatie kon onttrekken. Als er zinvolle gedragsalternatieven waren, dan was verdediging niet noodzakelijk.

 

Subsidiariteit:

Het geweld toegepast in de verdediging moet in verhouding staan met de aanval.

 

Noodweerexces:

4.3. Schulduitsluitingsgrond: noodweerexces

Noodweerexces staat omschreven in artikel 41, lid 2 WvSr: "Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijke gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt." Er moet sprake zijn van een noodweersituatie, waarin de grenzen van de noodzakelijke verdediging worden overschreden door gebruikmaking van excessief, buitenproportioneel geweld. Voorts moet er sprake zijn van een zogenaamde dubbele causaliteit:

  • er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de aanranding en de hevige gemoedsbeweging;
  • er moet tevens een oorzakelijk verband zijn tussen de hevige gemoedsbeweging en de overschrijding van de proportionaliteit en de subsidiariteit.

 

Binnen het Budo leren we dat het wapen wordt neergelegd en wij er overheen moeten gaan staan. In de praktijk na ontwapening, wapen bij je houden en wegrennen. Het mag duidelijk zijn dat als de mogelijkheid daar is dat wegrennen de 

beste optie is.