Geslaagden Jiu-Jitsu examen 5 juli 2019

woensdag, 03 juli, 2019

Devlin Kros, 4e kyu blauw

Angelique Los, 6e kyu oranje

Rick Spijkerman, 6e kyu oranje

Tim Spijkerman, 4e kyu blauw

John de Greeuw 6e kyu oranje

Esther Meilink, 7e kyu geel

Quint Kuijper, 7e kyu geel

Tanja Hart, 7e kyu geel

Romy Spel, 7e kyu geel

Eric Lakeman 7e kyu geel

Yvonne de Jong 4e kyu blauw

Dillan Boesveld 3e kyu bruin