Thijs Neuhaus unaniem gekozen tot bestuurslid bij de JBN

dinsdag, 14 maart, 2017

Thijs Neuhaus is door het districtsbestuur van de regio Noord-Holland van de Judo Bond Nederland benaderd om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid voor de portefeuille breedtesport Jiu-Jitsu en Aikido. Dit omdat tijdens de dan-graad vergaderingen zijn leiderschap naar voren komt en zijn grote kennis van het Jiu-Jitsu. Daar presenteerde hij al de nodige noodzakelijke veranderingen die het bestuur zeer aansprak.

Na een aantal voorbereidende gesprekken en tweemaal een vergadering te hebben bijgewoond  heeft Thijs zijn beleid op tafel gelegd, waar het bestuur mee akkoord ging.

Op de algemene ledenvergadering van 13 maart werd Thijs naar voren geschoven als kandidaat voorgedragen door het bestuur van de JBN.

Na een goede speech om zichzelf voor te stellen en zijn te voeren beleid te hebben toegelicht, werd hij unaniem gekozen.