Nieuwsbrief januari 2017

maandag, 02 januari, 2017

Nieuwsbrief  januari 2017

 

 

De lessen starten weer op maandag 9 januari 2017.

 

 

 

De docenten en medewerkers van Budoschool Ton Neuhaus wensen iedereen een gezond en sportief 2017

 

Contributie verhoging

Door de stijgende kosten in de afgelopen jaren, moet helaas dit jaar de contributie met € 5,- per kwartaal worden verhoogd.

 

Karate halve band examen

Het halve band examen Karate wordt afgenomen op maandag 16 januari 2017. Dit examen is voor kandidaten die blok 1 en 2 positief hebben afgesloten. Zij zullen binnenkort het inschrijfformulier ontvangen.

 

Jiu-Jitsu halve band examen

Het halve band examen Jiu-Jitsu wordt afgenomen op vrijdag 20 januari 2017.

 

 

Het les- en examensysteem voor de jeugd

 

Lesblokken

Het 3e lesblok start na het halve band examen in week 4 (23 januari 2017) en loopt tot en met week 9 ( 27 februari 2017).

Thema: Kihon Kamae (alle basistechnieken met partner uitvoeren).

De blokproef voor het 3e blok is tijdens de les in week 10 (6 maart 2017).

 

Het 4e lesblok start in week 11 (13 maart 2017) en loopt tot en met week 18 (1 mei 2017).

Thema: Kata.

De blokproef voor het 4e blok is tijdens de les in week 19 (8 mei 2017).

 

Het 5e lesblok start in week 20 (15 mei 2017) en loopt tot en met week 23 (12 juni 2017).

Thema: examentraining: alle technieken behandeld in voorgaande blokken worden herhaald.

De blokproef voor het 5e blok is tijdens de les in week 25 (19 juni 2018).

 

In week 26 worden hele band examens afgenomen.

 

 

Het 6e lesblok start in week 27 (3 juli 2017) en loopt tot en met week 29 (17 juli 2017).

Het 6e lesblok zal gebruikt worden om kinderen te begeleiden die een onvoldoende resultaat hebben behaald voor een bepaald onderdeel tijdens het hele band examen. Zij zullen in de gelegenheid worden gesteld in week 29 (17 juli 2017) te herkansen.

 

 

Examen eisen voor de senioren

Het nieuwe systeem is ook van toepassing op de senioren. De nieuwe exameneisen (de exameneisen moesten worden aangepast omdat deze bij de KBN de exameneisen vernieuwd zijn) zijn klaar en worden in januari uitgereikt. Voor 2017 geldt bij de KBN een overgangsjaar en mag er zowel met de oude als de nieuwe eisen examen worden afgelegd.

 

 

Wijziging lessen voor het senioren Karate

 

Op maandag 9 januari wijzigen de lestijden voor het senioren Karate. Wij starten dan als pilot met een speciale dan-graden groep. Hierdoor komt er wijziging in de lestijden:

  • De kyu-graden krijgen les van 19.30 tot 20.30 uur.
  • De dan-graden krijgen les van 20.30 tot 21.30 uur

De lestijden op de donderdag blijven vooralsnog ongewijzigd. Mocht de pilot slagen dan zullen de lessen op de donderdag ook worden aangepast.

 

 

Selectietraining

 

Na de grote schoolvakantie in 2016 zijn wij gestart met selectietrainingen voor onze getalenteerde sporters.

 

De C-selectie is voor de jongsten. Zij worden in een kleine groep getraind in alle technische onderdelen van het Karate. Deze groep krijgt op vrijdag les van 17.00 tot 18.00 uur, locatie: de sportzaal van de Grote Beer in de Grote Waal. Deze groep bestaat momenteel uit 9 leden die zeer enthousiast trainen onder leiding van Farhien Ramdjanbeg en de Shihan.

 

De B-selectie bestaat uit sporters die te oud zijn voor de C-selectie en talenten die doorstromen vanuit de C-selectie. Ook hier zal techniek hoog in het vaandel staan, waarbij wedstrijdentechnieken worden toegevoegd. Deze groep krijgt op woensdag les van 18.30 tot 19.30 uur, locatie: De Bres. Trainer Sensei Kitty Bakker.

 

De A-selectie kumite en kata. Deze groep wordt specifiek op wedstrijdtechnieken getraind. De groep bestaat uit sporters die helemaal voor het wedstrijd gebeuren willen gaan en het hoogste willen bereiken. De kumiteselectie wordt getraind door Sensei Thijs Neuhaus en de kataseelectie door Sensei Wouter Neuhaus.

 

Zo hebben wij een groep trainers die het hoogst haalbare uit de talenten zullen halen. Zij beschikken over een ruime ervaring op het wedstrijdgebied, zijn lid geweest van de bondsselectie en zijn voormalig Nederlands kampioenen.

 

Deelname aan deze selecties geschiedt op uitnodiging.

 

De drive en inzet zal nu nog groter zijn omdat het Karate in 2020 voor het eerst op het programma staat van de Olympische spelen. Deze spelen worden gehouden in Tokyo, dus mooier kan het niet.

 

 

Communicatie

Om een goede doorgang van de lessen te houden, verzoeken wij vragen niet tijdens of na de les te stellen. De volgende lessen lopen daardoor uit en het kan gebeuren dat docenten vergeten zaken door te geven met alle consequenties van dien. Het kan zijn dat er niet direct antwoord gegeven kan worden, omdat er eerst overlegd moet worden.

 

Daarom verzoeken wij alle vragen over o.a.:

  • het opzeggen,
  • minder of meer trainen,
  • verzoek wisseling van trainingsdag of -uur,
  • ziekmeldingen en het niet kunnen trainen,
  • vragen over het nieuwe lessysteem of -examen
  • bestellingen en andere vragen

altijd per mail te doen. Vaak vindt u voor de meeste vragen antwoord op de website.

 

Ons mailadres is: info@budoschooltonneuhaus.nl

 

Voor dringende zaken kan er gebeld worden. Het telefoonnummer is: 0229-277755.

 

 

Website

Alle informatie wordt op de website geplaatst. Daarom is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van het (juiste) emailadres dat regelmatig wordt gelezen.

Ook zijn wij te volgen via Facebook. Dus meldt/like ons.